Masz pomysł na biznes? Sprawdź czy możesz prowadzić działalność gospodarczą!

Wiele osób ma świetny pomysł na biznes, ale zastanawiają się nad tym, czy mogą prowadzić działalność gospodarczą. Otóż w Polsce każdy pełnoletni obywatel ma prawo do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Istnieją oczywiście pewne grupy ludzi, którym prawo zabrania prowadzenia działalności gospodarczej. Należą do nich osoby pełniące funkcje publiczne lub takie, które otrzymały zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na mocy wyroku sądowego.  Funkcjonariusze publiczni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, gdyż byłoby to korupcjogenne, natomiast osoby z wyrokiem sądowym zakazującym prowadzenia działalności nie mogą jej zakładać, prowadzić, zasiadać w zarządach itd. przez okres od roku do 10 lat. Zakaz taki sąd morze orzec wobec przedsiębiorcy, który ogłosił upadłość lub popełnił przestępstwo gospodarcze, a wyrok taki zostaje wydany, ponieważ prowadzenie działalności przez takie osoby mogłoby zagrażać istotnym dobrom chronionym prawem.

pomysł na biznes

Należy pamiętać, że nie każdą działalność można bez problemu zarejestrować. Istnieją takie gałęzie biznesu, które wymagają posiadania odpowiednich licencji, wpisów do rejestru działalności regulowanej lub koncesji. Regulacje te wprowadzono ze względów bezpieczeństwa, aby ktoś, kto nie ma uprawnień nie mógł zajmować się czymś, co mogłoby zagrażać życiu, bezpieczeństwu i interesom jego klientów.

Osoba, która chce założyć własną firmę ma do wyboru różne formy jej prowadzenia.  Można założyć małą jednoosobową firmę lub większy biznes wspólnie z innymi osobami. Może to być spółka cywilna, osobowa lub kapitałowa. Możliwości jest wiele.

Najistotniejszym zagadnieniem przy zakładaniu własnej firmy jest oczywiście przedmiot jej działania. Zakładając działalność gospodarczą należy określić jej rodzaj zgodnie z aktualnie obowiązującym wykazem kodów PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej ). Klasyfikacja ta jest zbiorem wszystkich rodzajów działalności, jakie występują w gospodarce narodowej. Wybór formy oraz przedmiotu działania firmy warunkują w konsekwencji warunki dalszego prowadzenia firmy i ponoszone przez nią koszty.