Rejestracja numerów, a ustawa antyterrorystyczna

Rejestracja numerów na kartę – kilka słów o ustawie antyterrorystycznej 2017

Jak wiadomo, tylko do 24 lipca 2016 roku można było zakupić kartę SIM, bez konieczności jej rejestracji. Natomiast użytkownicy, którzy kupili kartę SIM po 25 lipca 2016 roku musieli zarejestrować swoją kartę z telefonu. Jest to wynik wprowadzenia ustawy antyterrorystycznej. Nikt nie będzie już anonimowy. Sprzedawcy, którzy będą mieli w ofercie startery do telefonów, będą musieli gromadzić dane osobowe o osobach, które taki starter zakupiły.

Po co rejestrujemy swoją kartę SIM?

Zgodnie z ustawą antyterrorystyczną, która weszła w życie 25 lipa 2016 roku nikt, kto posiada telefon na kartę nie może być anonimowy. Rejestracja swojej karty będzie wymagała od użytkowników podania swojego imienia i nazwiska oraz numeru pesel. Potrzebny również będzie numer serii dowodu osobistego. Jedynie nie będziemy musieli podawać swojego adresu zamieszkania.  Rejestracji karty SIM może dokonać każdy, kto ukończył trzynasty rok życia. Jeżeli numer należy do młodszego posiadacza, bądź posiadaczki, powinien on być zarejestrowany na jednego z rodzica.

Czy niezarejestrowane karty zostaną wyłączone?

Według założeń ustawy antyterrorystycznej niezarejestrowane numery do pierwszego lutego 2017 roku zostaną wyłączone.  Aby nasza karta dalej była aktywna, musimy przesłać do operatora nasze dane osobowe. Ci, którzy nie zarejestrują swojej karty SIM stracą możliwość wykonywania połączeń oraz wysyłania wiadomości tekstowych.

Jak wygląda rejestracja karty SIM u poszczególnych operatorów?

W sieci Orange w celu zarejestrowania swojej karty należy udać się do najbliższego salonu obsługi klienta.  Im szybciej stawimy się w salonie, tym więcej otrzymamy dodatkowych korzyści. W sieci Play, podobnie jak w Orange, aby zarejestrować kartę trzeba stawić się osobiście w salonie. Przygotowane również zostały rozmaite promocje dla tych, którzy zarejestrują swoją kartę odpowiednie wcześnie. Operator sieci Plus deklaruje, że cały proces rejestrowania karty trwać będzie nie dłużej niż siedem dni. Otrzymać możemy tutaj doładowanie w wysokości 500 złotych do wykorzystania na rozmowy i sms-y.  W T-mobile również należy udać się do najbliższego salonu wraz z dowodem osobistym. Pomyślne zarejestrowanie numeru skutkować będzie kwotą doładowania w wysokości 100 złotych.