Jak zorganizować transport zwłok do Polski?

transport zwłok do Polski

Sprowadzenie do Polski ciała bliskiej nam osoby, nie jest takie proste. Ponadto, utrudnieniem jest sam fakt, że musimy zmierzyć się ze stratą najczęściej członka rodziny – mężą, ojca, babci czy nawet dziecka. Jak zatem prawidłowo zorganizować transport zwłok do Polski? O czym nie można zapominać? Jak również najważniejsze: Jak długo trwa cała procedura? Na te, jak również i wiele innych pytań dotyczących tego zagadnienia, odpowiedzi znajdziecie w naszym poniższym artykule.

sprowadzenie ciała do Polski – co jest potrzebne?

Sprowadzenie ciała zmarłego z zagranicy do kraju, objęte jest szeregiem wymogów prawnych oraz formalności, które należy spełnić. Podstawą jest tutaj złożenie odpowiedniego wniosku w urzędzie miasta, w którym odbędzie się pochówek. Wniosek taki może być złożony tylko i wyłącznie przez osoby będące członkami rodziny zmarłego. We wniosku, trzeba podać dane personalne, które znajdują się w dokumencie tożsamości – paszporcie lub dowodzie osobistym. Niezbędne jest także podanie danych personalnych zmarłego. To jednak dopiero początek działań.

Jak transportowane są zwłoki z zagranicy?

Kolejną, bardzo ważną kwestią, o której nie można zapominać, kiedy mówimy o transporcie ciała z zagranicy, jest sposób, w jaki ciało zostanie przetransportowane. Wybierany jest idealny do tego celu środek lokomocji, który zależny jest od miejsca, w którym nastąpił zgon. Ciało może zostać przewiezione zarówno w trumnie, jak również i urnie. W tym pierwszym przypadku, musimy wspomnieć o  wymogu sanitarnym, który został określony we właściwej ustawie. Mowa w nim o tym, że trumna nie może zostać pod żadnym pozorem otwarta po przewiezieniu zwłok do kraju. Tym samym, jeśli bliscy chcą pożegnać zmarłego, powinni udać się do miejsca, w którym nastąpił zgon i zrobić to przed zamknięciem trumny.

Kto pokrywa koszt transportu ciała z zagranicy do Polski?

Istotną kwestią, jeśli chodzi o transport zwłok z zagranicy jest także to, kto ponosi koszt transportu zwłok do ojczyzny. Cena takiej usługi waha się od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Warto tym samym  wiedzieć, czy zostaniemy obciążeni tym kosztem, czy też nie. Jeśli osoba zmarła regularnie płaciła składki ubezpieczeniowe a jej polisa na życie obejmuje także transport zwłok do Polski, koszty leżą po stronie ubezpieczyciela. Jeśli jednak tak nie było, koszty transportu zwłok ponosi rodzina zmarłego.